Power-Plunger logo

SNABBVERKANDE AVLOPPSRENARE

ANVÄNDNING:

Power Plumber är den miljövänliga och snabba lösningen vid alla typer av igensatta avlopp. Produkten rengör alla typer av igensatta eller långsamt tömmande avlopp på några sekunder utan att använda syra, kaustiksoda eller andra starka kemikalier och är därför lämplig för alla typer av rör. Power Plumber innehåller en gas som expanderar vid kontakt med vatten. Detta resulterar i att det i avloppet bildas en kraftig våg, som sköljer rent i upp till 20 meter. Även kraftigt igensatta rör med stora mängder hår, papper, tvål, fett och matrester spolas snabbt rena med det kontrollerade trycket.BRUKSANVISNING:

Placera Power Plumber i det igensatta tvättstället eller avloppet/toaletten och fyll på med vatten tills locket täcks eller fyll på med vatten direkt i locket. Tryck i 1–2 sekunder och upprepa vid behov. I ett tvättställ ska en trasa alltid hållas för överflödeshålet, så att vattnet inte sprutar ut ur det. Använd Special Plumber gummiadapter vid stopp i golvavlopp och toaletter. OBS: Om igensättningen INTE har försvunnit efter 3 försök, tillkalla VVS-hjälp. Använd inte i igensatta rör som innehåller rester av syra eller andra starka kemikalier, eftersom stänk kan fräta på hud/ögon. Var försiktig med närliggande avlopp eftersom trycket kan tvinga upp vatten ur dem.


Power-Plumber Kitchen Sink DrainHandfat/Diskhoar
Power-Plumber Bath Shower DrainBadkar/Duschkabin
Power-Plumber Toilet DrainToalett
Power-Plumber Floor DrainGolvavlopp